Werkwijze

DE KRACHT VAN VERBINDING

Uw omgeving verandert continue en biedt hierdoor steeds nieuwe kansen en uitdagingen. Maar wat zijn uw uitdagingen en waar wilt u naartoe? Marrone biedt de juiste werkwijze.

Wilt u uw bedrijfsvoering verbeteren en optimaler beheersen of bent u op zoek naar de juiste balans? Afhankelijk van uw vraag kunnen een of meerdere oplossingen van toepassing zijn. Maar een goed antwoord kan alleen gegeven worden als uw vraag ook duidelijk is. Marrone Advies & Ontwikkeling begint elk vraagstuk dan ook met een heldere analyse van uw organisatie. Door inzicht te krijgen in uw organisatie, kunnen we bepalen op welke wijze Marrone Advies & Ontwikkeling een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren en beheersen van uw organisatiedoelen. Onze kracht en focus ligt bij het leggen van succesvolle, kansrijke verbindingen tussen organisaties onderling, tussen de organisatie en haar maatschappelijke context, tussen de verschillende organisatieonderdelen of tussen het management en de werkvloer. Dat is wat we leuk vinden en waar we goed in zijn. En dat is wat ons drijft: ontwikkeling, verbinding én vernieuwing.

DE WINST VAN SAMENWERKEN

Marrone Advies & Ontwikkeling ondersteunt u op een breed terrein. Niet alleen dankzij onze eigen deskundigheid, maar ook door die van anderen. Onze organisatie maakt namelijk onderdeel uit van een landelijk netwerk van specialisten op het gebied van kinderopvang, basisonderwijs, welzijn en jeugdzorg. In dit netwerk staat het delen van kennis en ervaring centraal. Hierdoor is een geheel ontstaan dat meer is dan de som der delen. Door de efficiënte samenwerking met deze externe specialisten zijn wij in staat ook de meest complexe vraagstukken voor u op te lossen. Daarnaast organiseren we regelmatig landelijke bijeenkomsten met gastsprekers en workshops waardoor u op de hoogte kunt blijven van de laatste ontwikkelingen in uw sector.