Organisatieadvies

Wilt u de performance van uw organisatie verbeteren? Marrone Advies & Ontwikkeling helpt u graag met betrokken en onafhankelijk advies.

Samen met u analyseren we uw situatie en denken we met u na over de gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Daarbij helpen we u bij het maken van concrete keuzes. Zo krijgt u een helder en duidelijk beeld van uw toekomstige situatie en kunt u zich richten op het realiseren van uw doelen. Door de eigen kracht van uw medewerkers en uw organisatie te versterken en een gezamenlijke focus te ontwikkelen, ontstaat een stevig draagvlak voor gerichte verbeteracties en succesvolle veranderingen.

Marrone Advies & Ontwikkeling ondersteunt en verbindt, waardoor uw medewerkers actief samenwerken, verantwoordelijkheid delen, als een team opereren en eenzelfde doel nastreven. Kortom, een organisatie waarin mensen kunnen excelleren!

Wilt u uw bedrijfsvoering efficiënter laten verlopen? Of advies over de inrichting van uw organisatie? Marrone Advies & Ontwikkeling ondersteunt u op het gebied van:

  •  Visie, missie en strategische ontwikkelingen
  •  Inrichting en besturing van de organisatie
  •  Onderzoek: imago-onderzoek, klanttevredenheid, marktontwikkelingen
  •  Marketing en communicatie
  •  Lokaal ondernemerschap