Projectmanagement

Als maatschappelijke organisatie wordt u voortdurend geconfronteerd met ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op uw organisatie. 

Deze ontwikkelingen vragen veelal om een effectieve en efficiënte aanpak en een gedegen projectorganisatie. Maar soms heeft u niet de capaciteit en kennis in huis om dit uit te kunnen voeren. Marrone Advies & Ontwikkeling vertaalt uw wensen en ideeën graag naar een praktisch en uitvoerbaar projectplan en bewaakt het proces van voorbereiding, organisatie, planning en uitvoering.

Marrone Advies & Ontwikkeling heeft met de uitvoering van diverse opdrachten ervaring opgedaan op het gebied van:

  • Sociaal Domein (Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Passend Onderwijs)
  • Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp
  • Leerplicht en RMC
  • Welzijn Nieuwe Stijl/ Vernieuwend Welzijn
  • Beheer (sociaal) buurt- en wijkaccommodaties
  • Organisatie-advieswerk
  • Brede Schoolontwikkelingen op het gebied van initiatief, voorbereiding en uitvoering van het concept ten aanzien van visie, inhoud, partners, beheer & exploitatie
  • Integrale Kindcentra; samenhang en afstemming tussen basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
  • Innovatie en implementatie van het HKZ-kwaliteitsmodel